PAB6PAB2PAB4PAB3PAB5PAB7PAB1

Wyniki przetargu

5 listopada 2013 roku ogłoszono wyniki przetargu na przeprowadzenie prac budowlanych w ramach modernizacji stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Pabianice. Na Wykonawcę inwestycji wybrano firmę MECE EIP Energia Sp. z o.o. (część grupy Mota-Engil),  która złożyła najkorzystniejszą ofertę.

W 2014 roku, po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń, nastąpi przekazanie placu budowy oraz zostanie wbita pierwsza łopata pod modernizację autotransformatorów AT4 i AT5 i wymianę konstrukcji wysokich. Zakończenie całej inwestycji planowane jest na marzec 2016 roku.


‹ Powrót do aktualności