PAB6PAB2PAB4PAB3PAB5PAB7PAB1

Postęp prac przy rozbudowie stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Pabianice

Obecnie trwają roboty na obwodach pierwotnych rozdzielni 220 kV /110 kV SE Pabianice. Trwają prace związane z demontażem linii zasilających 220 kV na liniach Rogowiec 2 i Adamów celem wykonania mostkowania tych linii i włączenia pod napięcie w systemie energetycznym. Pozwoli to na uwolnienie pól rozdzielni 220 kV pole Rogowiec 2 i Adamów i wykonania pełnej modernizacji ich fundamentów, konstrukcji, aparatury i mostków linowych 220 kV.
Dla poprawnej pracy ww. urządzeń niezbędne jest wykonanie w budynku technologicznym okablowania kablami sterowniczymi szaf potrzeb własnych, szaf sterowniczych, łączności i telekomunikacji – prace te są już na ukończeniu.
Trwają prace związane z okablowaniem szaf polowych na terenie rozdzielni 220 kV. W nowych kanałach kablowych na zamontowanych drabinkach są układane kable sterownicze, docelowo ułożonych zostanie ok. 75 km kabli sterowniczych.
Zamontowano budynki potrzeb własnych wraz z transformatorami 15/0,4 kV i rozdzielnicami 15/0,4 kV, dla potrzeb zasilania urządzeń SE Pabianice.
Niemal zakończone są już prace związane z infrastrukturą stacji, czyli: budynkami, odwodnieniem, kanalizacją, drenażem, oraz drogami zewnętrznymi i wewnętrznymi.


‹ Powrót do aktualności