PAB6PAB2PAB4PAB3PAB5PAB7PAB1

Postęp prac przy rozbudowie stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Pabianice

W dniu 04.05.2015 wydana została decyzja pozwolenia na budowę dla zakresu energetycznego przedsięwzięcia. Aktualnie wydane decyzje obejmują już cały zakres objęty umową.
Na obiekcie trwają obecnie prace związane z montażem instalacji gaszeniowej dla dwóch nowych jednostek autotransformatorów 220/110/15kV, w zakresie budowy klatek zraszaczowych na stanowiskach autotransformatorów oraz montażu układu pompowego i orurowania do zbiorników wody ppoż. Wykonane zostało również przyłącze wody do miejskiej kanalizacji wodociągowej.
Prowadzone są prace wykończeniowe w budynku technologicznym i pompowni.
Rozpoczęte zostały pierwsze prace elektroenergetyczne związane z wykonywaniem ciągów uziemiających, montażem fundamentów i konstrukcji dla wykonania połączeń przewodów wysokiego napięcia.


‹ Powrót do aktualności