PAB6PAB2PAB4PAB3PAB5PAB7PAB1

Postęp prac przy rozbudowie stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Pabianice

W styczniu 2015r. na stację elektroenergetyczną Pabianice zostały dostarczone dwa nowe autotransformatory 220/110/15kV o mocy 275MVA. Transformatory te służą do transformacji najwyższych napięć na napięcia będące w powszechnym użytku konsumentów i odbiorców.
Docelowo zastąpią one aktualnie pracujące ponad 40-letnie urządzenia.
Nowe transformatory zostały posadowione na specjalnie przystosowanych do zainstalowania stanowiskach, które są wykonane jako szczelne żelbetowe zbiorniki połączone do instalacji separacji oleju. Ich szczelność jest bardzo istotnym parametrem ze względu na zabezpieczenie środowiska przed zanieczyszczeniem w przypadku wycieku oleju z transformatora.
Jednocześnie trwają prace wykończeniowe nad budynkiem technologicznym, w którym zainstalowana będzie aparatura sterująca i zasilającą urządzenia energetyczne tzw. centrum dowodzenia i sterowania SE Pabianice.
Z końcem lutego rozpoczęte zostaną prace związane z budynkiem pompowni, wykonaniem infrastruktury dla montażu zbiorników wody PPOŻ, instalacją gaszeniową tzw. zraszaczy stanowisk autotransformatorów. Instalacja gaszeniowa służyć będzie do chronienia autotransformatorów przed powstaniem ewentualnego pożaru, tak groźnego w skutkach dla stacji jak i środowiska. W budynku pompowni i zbiorników wody zainstalowany będzie system pomp służący zapewnianiu wyzwolenia strumienia wody na autotransformator w przypadku pożaru.
Obecne warunki atmosferyczne sprzyjają prowadzeniu robót budowlano-montażowych na SE Pabianice.


‹ Powrót do aktualności