PAB6PAB2PAB4PAB3PAB5PAB7PAB1

O inwestycji

Inwestycja obejmuje całkowitą przebudowę stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Pabianice, zlokalizowanej przy ul. Rypułtowickiej w Pabianicach, woj. łódzkie (patrz mapa lub ‎GPS 51°40’40.7″N 19°22’04.0″E).


Stacja_Pabianice

Prace będą obejmowały m.in.:

  • demontaż dotychczasowej aparatury stacyjnej,
  • budowę Systemu Sterowania i Nadzoru stacji,
  • podłączenie i uruchomienie nowej aparatury stacyjnej,
  • modernizację i wykonanie nowych dróg, przebudowę oświetlenia, ogrodzenia stacji oraz wykonanie ochrony obwodowej obiektu, zazielenienie terenu,
  • budowę budynku technologicznego wraz z przyłączem wodnym i zbiornikiem szczelnym na ścieki bytowe.

Przebudowa stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Pabianice jest inwestycją ponadlokalną, mającą istotny wpływ na poprawę funkcjonowania infrastruktury elektroenergetycznej, ograniczając do minimum ryzyko związane z wystąpieniem awarii systemowych.