PAB6PAB2PAB4PAB3PAB5PAB7PAB1

3. Czemu służy modernizacja stacji?

Inwestycja zagwarantuje aglomeracji łódzkiej poprawę warunków zasilania, a przede wszystkim pewność nieprzerwanych dostaw energii elektrycznej do obszarów połączonych ze stacją Pabianice liniami o napięciu 110 kV. Modernizacja ma kluczowe znaczenie, ponieważ w województwie łódzkim, oprócz znacznej liczby odbiorców indywidualnych, zlokalizowanych jest wiele zakładów produkcyjnych. Pewność stabilnych dostaw energii elektrycznej jeszcze bardziej zwiększy atrakcyjność regionu. Obok odpowiedniej infrastruktury drogowej, jest to czynnik sprzyjający rozwojowi przedsiębiorczości i zachęcający dla nowych inwestorów.